Тие можат да ни кажат какви се нашите карактери, кои се нашите најголеми јаки и слаби страни, па дури и какви сме во кревет!

Овој тест одговара на прашањето дали повеќе ја користите левата или десната хемисфера на мозокот, што кажува многу за вашата личност, интелигенција и моќ на расудување.

1. Прво го видовте старецот Вие сте нежна, чувствителна личност и сте многу сочувствителни.
Ја користите десната страна на мозокот повеќе од левата. Тој е одговорен за креативноста, „уметничкото“ расудување, имагинацијата, интуицијата и со тоа ние согледуваме 3Д предмети, музика… Ја контролира левата страна на нашето тело.
Поради користење на таа страна, луѓето погрешно може да мислат дека сте слаби, но не грижете се, не ви е тешко да докажете дека не е вистина.

2. Видовте девојче Вие сте пресметливи, внимателни и никогаш не брзате во животот. Поради ова, другите понекогаш може мислат дека се однесувате премногу ладно или незаинтересирано.
Ја користите левата страна на мозокот повеќе од десната. Таа е „одговорна“ за аналитичко размислување, пресметковни процеси, наука, математика, логика. Исто така, „содржи“ употреба на говор и јазик, пишување и броеви.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *