Каква е оваа шега? Моменти на човекот што ги натера луѓето да се потат од смртта со контролираната играчка крокодил..

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *